tidsluke.

tidsluke.

^ tidspunkt pa dagen leveringstidstid avgangstid for flytidstid for livstid opprinnelsestidspunkt for mottakstidspunkt for arstidspunktet pa maltid utetid for tiden tid over mal (atomkraft) tid over malkonflikt tidsperiode tidsplan Tidspolicy tid reverseringstid skala tidsserie tid deling tid ark tid signal tid signatur tidspor Tidspauser tid suverenitet tid studere tid bytt tid a komme tid til mal tid prove tid enhet tid verdi tid warp tidssone tid og bevegelse studie tid- ball tidskort tidkrevende tidsbestemt tid-bestemt leveringstid-forsinkelse tidsforsinkelse maleinstrument tidsforsinkelse malesystem tidsdeling multiplex tidsutlopt tidsutlopt tidsfyller tidsramme Tidsfull �

^ Tid siden forste ansettelsestid siden deteksjonstidspunktet siden siste sluttid siden sist installert tid siden storre overhalingstid siden ny tid siden overhalingstid siden reparasjonstid synkroniseringstid skive tidssplittelser tid skyvevindu tre fargemerker tidsluke tidsluke tidspor tid tidsluke tidsluke tidsluke tidsluke tidsluke Tidsautomatikk Tid Slot Assignment Tid Slot Code Tid Slot Kommunikasjon Tid Slot Kommunikasjonsprosedyre Tid Slot Control Channel Tid Slot Duty Faktor Tid Slot Utveksling Enhet Tid Slot Utveksling / r Tid Slot Management Channel Time Slot Registrer Tid Slot Sequence Integrity Time Slots time suverenitet Tidsrom kontinuitet Tidsrom kontinuitet Tidsrom Divisjon Multiplexing Tid Mellomrom Kunnskap tidsrom diskresjon Tid brukt lytt Tid brukt pa behandlingstid Tilbrakt visningstid Spredt Tid spredestrategi Tid Spredet Tid Square Time Square Tidstempel Tidstempel Time Stamp Counter Time Stempel Bestilt Tidsstempel Foresporsel Tidsstempel Server Ti meg Stempel Enhet tidsstempling Tid Stempelfunksjon Tidstemping Service Tidstempler Tidsstandard Tidstandard Tid Standard Filtid Standardmodul Tidstandarder �

Vilkar for bruk Personvernerkl ring Tilbakemelding Annonser med oss Copyright & copy; 2003-2018 Farlex, Inc.

Alt innhold pa denne nettsiden, inkludert ordbok, tesaurus, litteratur, geografi og andre referansedata, er kun til informasjonsformal. Denne informasjonen bor ikke anses som fullstendig, oppdatert, og er ikke ment a bli brukt i stedet for besok, konsultasjon eller rad fra en juridisk, medisinsk eller annen profesjonell.


Hilsener! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!